Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta aina sen hyväksymiseen saakka. Toisaalta jo ennen kaavoituksen vireilletuloa on tehty paljon valmistelevaa työtä. Kaavoitus toteutuu aina tiettyjen Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien vaiheiden kautta, mutta kaavan luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessin laajuuteen ja aikatauluun. Kaavaa käsitellään sen eri vaiheissa kaavoitustoimikunnassa sekä kunnanhallituksessa. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta. Vireillä oleven kaavojen sijainnit löytyvät kunnan karttapalvelusta.

Yleiskaavat

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos III 

Rekolanvuorten tuulivoimapuiston yleiskaava

Onkiniemen alueen yleiskaavallinen tarkastelu

Asemakaavat

Koulun alueen asemakaavan muutos

Meijerin alueen asemakaavan muutos

Talasniemen alueen asemakaavan muutos

Keskustan alueen asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavat

Hämmölän ranta-asemakaavan kumoaminen

Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Loma-Ilolan ranta-asemakaava

Päijätsalon ranta-asemakaavan muutos

Pietilänvuoren ranta-asemakaavan muutos

Rapalan ranta-asemakaava

Rimminniemen ranta-asemakaavan muutos

Tainion ranta-asemakaavan muutos

Virtaankosken ranta-asemakaava