Valitse sivu

Päijätsalon ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistetty Sysmän kunnan toimesta. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Sysmän kunnan omistuksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kaksi uutta vapaa-ajan asuinaluetta Päijätsalon saaren itä- ja pohjoisosiin sekä tarvittavat aluevaraukset virkistykselle ja luonnonsuojelulle.

Mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa kohtuullisin kustannuksin, toimiva tieverkosto, vuonna 2014 valmistunut Suopellontien kevyen liikenteen väylä, Suopellon New Port -satama, läheiset ravintola- ja matkailupalvelut sekä Ilolan alueen kehittäminen tukevat osaltaan uusien loma-asutusalueiden osoittamista Päijätsaloon.

Alustavasti tavoitteena on osoittaa kaavamuutosalueelle yhteensä 50 – 80 uutta rakennus-paikkaa loma-asumisen ja asumisen viihtyisyystekijät sekä alueen luontoarvot huomioiden. Alueelle soveltuva rakentamisen määrä selviää lopullisesti kaavoitusprosessin kuluessa.

Kaava-alueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Suunnitteluvaihe

Osallisuus ja arviointisuunnitelman sekä vireilletulon kuulutus 20.4.-11.5.2023

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2.2.2023

Maankäyttövaihtoehto A 2.2.2023

Maankäyttövaihtoehto B 2.2.2023

Maankäyttövaihtoehto C 2.2.2023