Valitse sivu
Etusivu / Hyvinvointi &
terveys
/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / Ehkäisevä työ

Ehkäisevä työ

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle.

Sysmässä tehdään ehkäisevää työtä alueellisesti sovitun mukaisesti eli ns. neljän tuulen ilmiöiden näkökulmasta. Nämä neljä ilmiötä ovat lähisuhdeväkivalta, mielenterveys, ongelmapelaaminen ja päihteet. Sysmässä ehkäisevän päihdetyön vastaavana toimielimenä toimii hyvinvointivaliokunta. Pete- Sysmä ryhmä on monialainen työryhmä, joka työskentelee ehkäisevän työn parissa ja ryhmää vetää ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.

Ehkäisevän työn koordinaattorin tehtävänä on toimia kuntatasoisena mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana sekä 3. sektorin ja kuntalaisten yhdyshenkilönä vahvistaen em. toimijatahojen yhteistyötä sekä edistäen kuntalaisten päihteettömyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Marika Virman
Ehkäisevän työn koordinaattori
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
044 713 4597
marika.virman@sysma.fi