Valitse sivu
Etusivu / Vapaa-aika / Nuoriso / Nuori työ -toiminta

Nuori työ -toiminta

NUORI TYÖ  – yhdessä nuorten parhaaksi

Nuori työ -toiminta kautta 14-19 vuotias nuori voi hakeutua kesätöihin sysmäläisiin yrityksiin, yksityishenkilöiden tai vapaa-ajanasukkaiden palvelukseen.

Nuori työ -toiminnan mahdollistavat  yhteistyössä Lions Club Sysmä , Sysmä Itte -säätiö, Sysmän Yrittäjät ja Sysmän kunta. Nuori työ tarjoaa työtä 14-19 -vuotiaille nuorille. Nuoren tulee täyttää 14 vuotta ennen työn alkua, työsuhde päättyy, kun nuori täyttää 20 vuotta. Nuori työ -toiminnan kautta tarjotaan kesätöitä koululaisille ja opiskelijoille. Jos nuorella on jo alan ammattitutkinto, niin silloin työnantaja palkkaa nuoren töihin alan tes:en mukaisilla ehdoilla.

Näiltä sivuilta löydät mahdollisia avoimia työpaikkoja. Kaikki työpaikat eivät ole nähtävissä Nuori työ -sivuilla, vaan nuori ja työpaikka voivat sopia asiasta myös suoraan keskenään ja ottaa sitten yhteyttä Nuori työ -yhteyshenkilöihin työsopimuksen tekoa varten. Myös yksityishenkilöt voivat palkata nuoren töihin.

Työsopimus

Nuori työ -hankkeessa nuori tekee työsopimuksen Sysmän kunnan kanssa, ja palkan nuorelle maksaa Sysmän kunta. Syksyllä kunta laskuttaa työpaikoilta 70% nuoren palkkakustannuksista, tuki on siis 30% palkkakuluista. Työnantajan velvollisuudet, kuten työntekijän vakuutukset kuuluvat kunnalle. Nuori työ -sopimuksissa noudatetaan KVTES -työehtosopimusta (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus).

Työsopimuksen pituudesta päättävät työpaikan edustaja ja nuori yhdessä. Työsopimus voi olla enintään 280 tuntia (8 viikkoa, jos työpäivät ovat 7 tuntia/päivä). Vähimmäispituutta ei ole määritelty. Työsopimus on tehtävä aina ennen työn aloittamista, ja sopimus tehdään yhdessä kunnan edustajan kanssa

Palkka

1.6. alkaen peruspalkka on 8,48 euroa/tunti. Jos nuoren tekemään työhön sisältyy työaikakorvauksia  (esim. ilta-, lauantai- ja/tai sunnuntaityötä) maksetaan KVTES:n mukaiset korotukset, yötyötä (klo 22-06) nuoret eivät tee. Palkka maksetaan työpaikan edustajan hyväksymän työvuorolistan mukaan.

Verokortti

Nuoren pitää toimittaa Sysmän kunnalle verokortti.

Työvuolistat

Työpaikalla nuorelle tehdään työvuorolista, jonka mukaan nuorelle maksetaan palkka. Työpaikan edustajan allekirjoittama työvuorolista toimitetaan Sysmän kuntaan skannattuna tai valokuvattunan email: tuija.pessa@sysma.fi tai paperisena kunnanviraston asiointipisteeseen.

Jos olet nuori työnhakija, seuraa Nuori työ -infoa näiltä sivuilta sekä ole itsekin aktiivinen työnhakija.

Jos olet työpaikan edustaja, ja haluat tarjota työpaikkaa nuorelle, ota yhteys nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessaan, niin työpaikkasi saadaan nuorten haettavaksi nettisivulle.

Yhteyshenkilö
Hyvinvointipäällikkö Tuija Pessa puh. 044 7134533, email: tuija.pessa@sysma.fi,
Työllisyyskoordinaattori Janne Rinne puh. 044 7134544, email: janne.rinne@sysma.fi

Lomakkeet ja ohjeet:

TYÖSOPIMUS

TUNTILISTA/TYÖVUOROLISTA

OHJEET NUORELLE JA TYÖPAIKALLE

TYÖPAIKAN EDUSTAJALLE PEREHDYTTÄMINEN TYÖNOPASTUS