Valitse sivu

Rimminniemen ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavamuutoksen laatiminen koskee tiloja Niemenranta 781-406-3-133, Eliisanranta 781-406-3-141 ja Akanpohja 781-406-3-142, joiden alueisiin kuuluu Päijänteen ranta-alueita Kähärinsaaren Rimminniemessä sekä Rimminniemen pohjoispuolella sijaitsevat Rimminsaaret. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 ha.

Likimääräinen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Suunnitteluvaihe

Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pitämisestä kuulutettiin 30.10.2019.
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 11.11. – 10.12.2020.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.4. – 22.5.2023

Aineisto

Kaavaehdotus 3.10.2022

Kaavaselostus 3.10.2022

Aikaisempi aineisto (kaavaluonnos)

Kaavaluonnos 22.9.2020
Kaavaselostus 22.9.2020
Liite 1 Luontoselvitys 2018 (päivitetty 2020)
Liite 2 Emätilaselvitys ja rakennusoikeuslaskelma
Liite 4 OAS 22.9.2020

Vastineet OAS-palautteeseen: Mielipide1Mielipide2Mielipide3Mielipide4 ja Mielipide5

Rimminniemi