Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus &
koulutus
/ Perusopetus ja lukio / Perusopetus / Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Oppilashuolto on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Oppilashuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Oppilashuoltotyössä pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain monialaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulun monialaiseen oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Oppilashuoltohenkilöstö seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien tai ryhmien hyvinvointia.

Perusopetuslaki