Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Päätöksenteko / Valiokunnat ja jaostot / Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella sekä hoitaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä sekä muissa säännöissä ja määräyksissä määrätyt tehtävät. Jaosto valvoo ja edistää ympäristönsuojelua ja määrittelee ympäristötoimen keskeiset tavoitteet.

Jaosto valvoo rakennustoimintaa kunnassa, sekä hoitaa laissa ja asetuksessa sekä muissa määräyksissä rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät. Jaosto seuraa rakennustoiminnan yleistä kehitystä kunnassa.

Jaosto suorittaa vesilain mukaiset katselmukset ja tarkastukset.

Jaosto hoitaa maa-aineslaissa ja -asetuksessa lupaviranomaiselle ja valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät.

Tie- ja lupajaoston esittelijänä toimii rakennustarkastaja, tie- ja ympäristöasioiden osalta esittelijä toimii ympäristönsuojelutarkastaja.

Tie- ja lupajaosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tie- ja lupajaosto 2021-2025

  • pj. Virpi Streng KOK, 040 836 7540, varajäsen Mirja Kalliosaari PSy
  • vpj. Jani Nurminen KESK, varajäsen Eeva Onninen
  • Veikko Kyllönen AVOIN S, varajäsen Hannu Juhola