Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Tiet

Tiet

Taajaman kaavatiet

Sysmän kunnan tekninen palvelukeskus vastaa taajaman kaavateiden hoidosta ja kunnossapidosta. Kaavateitä on noin 20 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 6 km. Kaavateiden talvikunnossapidon hoitaa aurausurakoitsija. Kaavateihin liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on rakennustarkastaja Matti Nikupeteri puh 044 7134554. Palautetta ja aloitteita voi tehdä myös kunnan palautejärjestelmän kautta. Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista soittamalla teknisten palveluiden päivystysnumeroon (puh. 044 713 4555, 24 h/vrk).

Maantiet

Taajaman päätiet (Sysmäntie, Valittulantie, Särkilahdentie, Suopellontie ja Leppäkorventie) samoin kuin taajaman ulkopuolella olevat maantiet ovat valtion teitä ja niiden kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Poikkeuksena edellä mainituista on Suopellontien kevyen liikenteen väylä välillä Pappila – Kaunisto (5 km), jonka kunnossapito- ja hoitovastuu on kunnalla.

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä Palauteväylä.fi -palvelussa tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjä linja
Maanteiden kuntoon tai kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Palauteväylä.fi -palvelussa. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot

Maanteiden talvihoito
Maantiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet lähes poikkeuksetta alimpaan hoitoluokkaan. Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet pitää tiestöllä aloittaa.
Maanteiden talvihoitoluokat kartalla