Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Tiet / Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2023

Tieavustushakemuslomake 2023 täytettävä (docx)

Tieavustushakemuslomake 2023tulostettava (pdf)

Lomake on saatavilla paperisena myös kunnan asiointipisteeltä (Valittulantie 5). Alla oleva ohje tulee lukea tarkasti ja lomake täyttää huolellisesti. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn ilman perusteltua syytä.

Tie- ja lupajaosto on kokouksessaan 2.5.2019 § 7 päättänyt yksityisteiden kunnanavustusten perusteista. Vuodesta 2019 eteenpäin Sysmässä on jaettu avustettavat yksityistiet kahteen luokkaan:

I) Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jossa on huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä. Tai kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattavaa merkitys

II) Vakituisen asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä kunnassa on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous

Hakemuksessa on ilmoitettava kuinka paljon (km) kumpaakin tieluokkaa tiekunnassanne on. Tien kuuluminen tieluokkaan I on perusteltava hakemuksessa. Lisäksi on merkittävä vakituisen asutuksen käyttämä tieosuus (km) luokan II osalta. Vakituinen asumiskäyttö tarkoittaa, että rakennuksessa väestötietojärjestelmän mukaan asutaan avustusta myönnettäessä.

Avustuksen saamiseksi tien tulee täyttää yksityistielain 84 §:n ja 50 §:n mukaiset edellytykset:

1) Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta

2) Tiekunnan ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin

3) Yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad– tietojärjestelmään VYYTI-lomakkeella. Jos tiekunnan tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet

Jos ilmoitatte tiedot ensimmäistä kertaa Digiroad-tietojärjestelmään, liittäkää tosite yksityistietietojen ilmoittamisesta. Tositteen saa järjestelmästä tietojen ilmoittamisen jälkeen. Ohje Digiroad-ilmoituksen täyttöön.Tarvittaessa Digiroad-ilmoituksen täyttöohjeen saa myös paperisena Sysmän kunnanviraston asiointipisteeltä (Valittulantie 5).

Lisäksi tieavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksityistietä pidetään ympäri vuoden ajettavassa kunnossa, yksityistien kiinteistöjen osoitenumerot ovat ajan tasalla ja tielle pääseminen ei saa olla estetty lukitulla sulkupuomilla. Tällä helpotetaan esimerkiksi pelastuslaitoksen perille löytämistä ja pääsemistä. Lisätietoa saa kunnan rakennusvalvonnasta. Puuttuvat osoitenumerot tai lukitut puomit voivat johtaa avustuksen eväämiseen tai takaisinperintään.

PERUSPARANNUSAVUSTUKSEN HAKU

Jos tiekunta hakee kunnossapitoavustuksen lisäksi perusparannusavustusta, tulee perusparannuskohteet hinnoitella, yksilöidä ja kohteen sijainti esittää kartalla. Isommista kohteista (yli 2000 €) tulee lisäksi olla kustannusarvio ja selvitettävä mahdollisuus valtion avustukseen. Valtionavustusta hakevat perusparannuskohteet tulee esittää edellisenä vuotena kunnalle, jotta mahdollinen avustus voidaan ehdottaa lisättäväksi talousarvioon. Perusparannusrahoitus ja toteutus on tehtävä samana vuonna.


Hakemus liitteineen tulee toimittaa Sysmän kunnanviraston asiointipisteeseen (Valittulantie 5) 31.3.2023 klo 15 mennessä. Hakemukset voi myös postittaa osoitteella Sysmän kunta, yksityistieavustukset, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai lähettää sähköpostilla allekirjoitettu hakemus osoitteeseen kirjaamo@sysma.fi.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn ilman perusteltua syytä.

Kunnossapitoavustuksiin varattu määräraha vuodelle 2023 on 80 000€. Kunnossapito- ja perusparannusavustushakemukset käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Myönnetyt kunnossapitoavustukset pyritään maksamaan tiekuntien tileille heinäkuun loppuun mennessä. Perusparannusavustukset maksetaan työn suorituksen jälkeen esitettyä laskua tai sen kopiota vastaan. Työn tulee olla suoritettu ja lasku esitetty marraskuun loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö

Ympäristönsuojelutarkastaja, 044 7134 529, ymparisto@sysma.fi