Valitse sivu

Onkiniemen alueen yleiskaavallinen tarkastelu

Tehtävänä on maankäytön tavoite-/yleissuunnitelman laatiminen Sysmän Onkiniemen alueelle liikenteen, yritystoiminnan (ml. energiantuotanto ja kiertotalous), matkailun ja asumisen kehittämisedellytysten selvittämiseksi. Suunnitelma laaditaan esiselvityksenä vt 4 liikennesuunnittelun, maanhankinnan, yleis- ja asemakaavoituksen sekä kunnallisteknisen suunnittelun tueksi. Suunnitelmassa pyritään huomioimaan alueen maankäytön tehostaminen pitkällä aikavälillä ja siihen varautuminen suunnitteilla olevissa Vt 4 liittymäratkaisuissa.

Hankkeen jatkaminen odottaa Vt 4 yleissuunnitelman valmistumista, jonka jälkeen suunnittelutyötä jatketaan syksyllä 2024.

Alueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Tavoitesuunnitelma

Kartta 24.1.2024