Valitse sivu

Hämmölän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Suunnittelualue sijaitsee Sysmän kunnan itäosassa Joutsjärven rannalla. Alueelta on noin 10 kilometrin matka Sysmän keskustaajamaan Kirkonkylälle. Suunnittelualue koostuu yksittäisestä tilasta Kivinokka 781-401-8-152, joka on yksityisessä omistuksessa.

Kaavan tavoitteena on kumota vanha vuoden 1992 Hämmölän ranta-asemakaava yhden tilan itäosalta noin 5000 neliömetrin alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen seurauksena siirrytään tällä tilalla yleiskaavan ohjaukseen. Tilan alueella on jo kokonaisuudessaan voimassa uudempi Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaava vuodelta 2007 (voimaan 13.5.2009). Ranta-asemakaavan merkinnät ja aluerajaukset eivät ole ajantasaisia tämän tilan osalta, minkä vuoksi on järkevää siirtyä kokonaan ajantasaisemman yleiskaavan ohjaukseen.

Kaavasta ei ole tarpeen laatia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, koska kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan kumoaminen (MRL 63 §).

Suunnittelualueen sijainti

Karttalinkki

Suunnitteluvaiheet

Kunnanhallitus on päätti 12.6.2023 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet
nähtävillä 24.8.-2.10. 2023.

Kunnanhallitus päätti 13.11.2023 asettaa kaavehdotuksen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Kaavehdotus oli nähtävillä 14.12.2023 – 23.1.2024. Ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville kuulutuksessa olleen teknisen virheen vuoksi.

Kaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 22.2. – 25.3.2024.

Aineistot

Kaavaehdotus, kartta 10.10.2023

Kaavaehdotus, selostus 10.10.2023

Aikaisemmat aineistot

Kaavakartta luonnos 20.9.2022

Kaavaselostus luonnos 20.9.2022