Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Rakentaminen / Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka

Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Toimialueeseen kuuluu kaavateiden, vesihuollon, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Sysmässä kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa vedenottamoista ja verkostoista sekä jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Kunta vastaa myös hulevesiverkostosta, joka kattaa taajamaan tiivisti rakennetut alueet. Vesi- ja viemärilaitoksen riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Haja-asutusalueella vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Alueilla, joilla keskitetty vesihuolto ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa toteuttaa, tulee vesihuolto järjestää kiinteistökohtaisella tai useamman kiinteistön yhteisellä järjestelmällä.

Hinnasto päivitetään pian.

Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot