Valitse sivu

Keskisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Sysmän kunnan pohjoisosassa, Päijänteen Judinsalonselän itärannalla. Kaavan muutosalue muodostuu Keskisen tilan 781-416-3-123 ranta- ja vesialueista sekä tilojen Lokkiluoto 781-416-3-152, Anuminkärki 781-416-3-155, Pirttikallio 781-416-3-156 ja Pirtinkärki 781-416-3-157 alueista. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 50 ha.

Kaavoitettavan alueen sijainti

Sijaintilinkki kartalle

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.9.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 26.9.2018 alkaen.

Kunnanhallitus on päättänyt 12.6.2023 kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä.

Nähtävillä oleva aineisto

Kaavakartta luonnos 17.5.2023

Kaavaselostus luonnos 17.5.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2023

Aikaisempi aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Keskinen rakm