Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Rakentaminen / Jätevedet

Jätevedet

Jos kesäasunnollanne on kantovesi, hajajätevesiasetus ei koske kiinteistöänne. Silloin riittää, että vedet johdetaan maahan, ei suoraan vesistöön.

Kantovesikiinteistön tuntomerkit:

Ei vesivessaa
Ei suihkua (pesuvesi sekoitetaan vadissa)
Ei pesukoneita


Sysmässä kaikki talousjätevedet tulee ensisijaisesti johtaa yleiseen viemäriverkostoon ja johtaa kunnan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

Yritykset voivat tehdä teollisuusjätevesisopimuksen kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa tai puhdistaa itse jätevetensä, jolloin tarvitaan ympäristölupa.

Jos liittyminen yleiseen viemäriverkostoon ei ole mahdollista eikä toimintaan tarvita ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Haja-asutuksen jätevesistä säädetään ympäristönsuojelulaissa 527/2014, luku 16 ja valtioneuvoston asetuksessa 157/2017, asetuksen vaatimukset koskevat kaikkea uudisrakentamista. Pohjavesialueilla ja ranta-alueilla vanhojen järjestelmien pitää täyttää vaatimukset viimeistään 31.10.2019.

Ennen jätevesijärjestelmän suunnittelua tutustu myös Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, joissa on takennuksia etäisyysvaatimuksiin ja puhdistustehoihin.

Lisätietoa www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Jätevesijärjestelmän suunnitelma hyväksytään osana rakennuslupaa tai sille on haettava toimenpidelupa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelulomake

Jätevesijärjestelmän selvityslomake

Jätevesien määritelmiä:

Talousjätevesi: jätevettä, joka on peräisin asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.

Harmaat vedet: asumisjätevettä, joka muodostuu pääosin peseytymiseen (esim. suihkuvedet), ruoanlaittoon, astian- ja pyykinpesuun käytetystä vedestä. 

Vähäiset pesuvedet: Muut kuin vesikäymälän vedet voidaan katsoa vähäisiksi pesuvesiksi, jos kiinteistöllä on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita (lämminvesivaraaja, pesukoneliitäntä, suihku).