Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus &
koulutus
/ Varhaiskasvatus / Perhepäivähoito

Perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaista, kiireetöntä ja yksilöllisyyttä korostavaa varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoitajien työaika on 40 tuntia viikossa. Perhepäivähoitajien työntasauspäivien, vuosilomien ja sairauslomien ajaksi lapsille on järjestetty varahoito päiväkoti Kastellissa. Perhepäivähoitajien esimiehenä ja ohjaajana toimii varhaiskasvatuspäällikkö.

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yhden, kahden tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Edellytykset

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat.