Valitse sivu

Loma-Ilolan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Ilolassa, noin 5 km Sysmän taajamasta länteen. Suunnittelualue (noin 6,8 ha) muodostuu tilasta Loma-Ilola 781-423-1-466 sekä osasta tilaa Härkälä 781-423-1-338. Tavoitteena on suunnitella alueelle tiivis ja yhteisöllinen vapaa-ajan alue, jonka myötä Sysmään rakentuu uudentyyppinen vapaa-ajan asumisen vaihto-ehto perinteisen loma-asumisen rinnalle. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kymmenen lomarakennuskorttelia (RA-1) käsittäen yhteensä 51 palstaa. Palstoista 45 kpl sijaitsee kunnan maalla ja 6 kpl Härkälän tilan puolella. Mökkipalstojen lisäksi kaavaluonnoksessa on osoitettu aluevaraukset tarpeellisten kulkuyhteyksien järjestämiselle, virkistykselle, paikoitukselle sekä yhteiselle huoltorakennukselle/kerhotilalle.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 17.4.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.4.2019 alkaen. Kaavaluonnosaineisto pidetiin nähtävillä 18.11. – 17.12.2020. Alueelle on valmistunut kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnitelman. Suunnittelutyö on kalliin kunnallistekniikan vuoksi toistaiseksi keskeytetty.

Alueen suunnittelun lähtökohdaksi ollaan ottamassa kevyempi rakentaminen, jota on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 alusta tulevan uuden rakentamislain sallimin mahdollisuuksin.

Suunnittelualueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Aineisto

Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Palstojen koko ja rakennusoikeus -taulukko