Valitse sivu

Loma-Ilolan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Ilolassa, noin 5 km Sysmän taajamasta länteen. Suunnittelualue (noin 6,8 ha) muodostuu tilasta Loma-Ilola 781-423-1-466 sekä osasta tilaa Härkälä 781-423-1-338. Tavoitteena on suunnitella alueelle tiivis ja yhteisöllinen vapaa-ajan alue, jonka myötä Sysmään rakentuu uudentyyppinen vapaa-ajan asumisen vaihto-ehto perinteisen loma-asumisen rinnalle. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu kymmenen lomarakennuskorttelia (RA-1) käsittäen yhteensä 51 palstaa. Palstoista 45 kpl sijaitsee kunnan maalla ja 6 kpl Härkälän tilan puolella. Mökkipalstojen lisäksi kaavaluonnoksessa on osoitettu aluevaraukset tarpeellisten kulkuyhteyksien järjestämiselle, virkistykselle, paikoitukselle sekä yhteiselle huoltorakennukselle/kerhotilalle.

Suunnitteluvaihe

Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 17.4.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.4.2019 alkaen. Kaavaluonnosaineisto pidetiin nähtävillä 18.11. – 17.12.2020. Alueelle on valmistunut kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnitelman. Suunnittelutyö on kalliin kunnallistekniikan vuoksi toistaiseksi keskeytetty.

Suunnittelualueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Aineisto

Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Palstojen koko ja rakennusoikeus -taulukko