Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Ympäristö ja luonto / Ympäristönsuojelu / Yleistä

Yleistä

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Ympäristönsuojelutarkastajan tehtäviin kuuluu alla olevien lisäksi kuntalaisten neuvonta erilaisissa ympäristöasioissa. Ympäristötoimesta voi mm. kysyä tietoa oman järvensä tilasta, kompostoinnista tai vieraslajien torjunnasta.

Jätehuollonvalvonta

Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen on jokaisen kiinteistön omistajan velvollisuus. Vaihtoehtoina Sysmässä ovat sopiminen jätteen kotinoudosta ja aluekeräyspisteiden käyttäjäksi liittyminen (haja-asutusalue). Ympäristönsuojelutarkastaja käsittelee roskaamisilmoitukset ja jätehuoltoon liittymiskehotukset.

Jätehuollon neuvonta

Email: jatehuolto@sysma.fi
Puh: 044 713 4553
Tiistaisin 12.00-15.00
Keskiviikkoisin 12.00-15.00
Torstaisin 12.00-15.00

Jätevedet

Rakennusvalvontaan tulevien jätevesisuunnitelmien tarkastus, jätevesiasioiden neuvonta ja ohjaus, tarkastukset, jos täytyy poiketa rakennusjärjestyksestä tai ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ilman-, veden-, maaperän- ja luonnonsuojelu

Sisältää mm. vesinäytteenottoa, vesirakennustöiden valvontaa, leväseurantaa, selvillä oloa tilanteesta, projektien kehittämistä ja osallistumista.

Maastoliikennelaki

Autoilla ja moottoripyörillä ajettavat moottoriurheilutapahtumat edellyttävät maanomistajan suostumuksen lisäksi maastoliikennelain mukaisen luvan. Sysmässä luvan myöntää ympäristönsuojelutarkastaja.

Maa-ainesasiat

1.5.2014 alkaen maa-aineslain mukaiset tehtävät ovat kuuluneet ympäristövalvontaan.

Meluasiat

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus ympäristötoimeen. Ympäristönsuojelutarkastaja tekee ilmoituksen johdosta tarvittaessa päätöksen. Meluasioissa on naapureiden tiedottaminen erityisen tärkeätä.

Ympäristöluvat

Sysmässä ympäristöluvat ovat enimmäkseen eläinsuojien ympäristölupia. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Toimintaympäristövaliokunnan tie- ja lupajaosto myöntää ympäristöluvat tiloille ja muuhun toimintaan.

Ympäristölupien valvonta

Ympäristölupia valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastusväli määritellään toimialakohtaisesti riskinarvioon perustuen.