Valitse sivu

Nuoramoisten perhepäiväkoti ja perhepäiväkoti Ulpukka

Perhepäivähoito on kunnan järjestämää, varhaiskasvatuslain mukaista lasten varhaiskasvatusta.

Toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Kirkonkylän alueella toimii perhepäiväkoti Ulpukka. Nuoramoisten perhepäiväkoti toimii Nuoramoisten koulun yhteydessä, noin 15 km päässä Sysmän keskustasta. Lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet luontoon tutustumiselle ja liikunnalle kaikkina vuodenaikoina.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018

Sysmän varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Edellytykset

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Nuoramoisten perhepäiväkoti

Kalkkistentie 245
19370 Sysmä
044 713 4569
ryhmis.nuoramoinen@sysma.fi

Perhepäiväkoti Ulpukka

Kortetie 1 as 4
19700 Sysmä
044 713 4563

Varhaiskasvatuslaki