Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Rakentaminen / Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus on kaavan tarkoittama, täyttää asetetut laajuuden ja paloturvallisuuden sekä terveellisyyden vaatimukset ja että se soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä, on sopusuhtainen ja tarkoituksenmukainen. Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Jokaisessa vaativammassa rakennustyössä tulee olla pääsuunnittelija sekä rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyömaata ja vastaa sen suorittamisesta.

Asiakaskäynnit vain ajanvarauksella. 

Ensisijaisesti suositellaan asioimaan sähköisesti.

Sysmän rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2021 käyttämään pelkästään sähköistä asiointipalvelua www.lupapiste.fi. Muutos vaikuttaa monelta osin lupakäytäntöihin ja siitä syystä rakennusvalvonnan nettisivuja ja siellä olevia ohjeistoja ja käytäntöjä ollaan parhaillaan muuttamassa ja täydentämässä. Valitettavasti korjaustyöt ovat vielä kesken.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Tapio Tonteri 
puh. 044 7134534

Lupa-assistentti Sari Toivonen
puh. 044 7134527