Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Kaavoitus / Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevat kaavat

Seuraavat kaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi:

Seittenrannan ja Mäyräniemen ranta-asemakaava (469/2022)

Kaavamuutos muutos koskee tiloja:

– Toivola 781-401-9-17

– Mäyräniemi 781-416-1-90

Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus (7/2022)

Kaavamuutos ja –laajennus koskee tiloja:

– Juuressaari 781-420-3-41

– Päijänne 781-417-1-420

– Artjärvi 781-417-1-430 (osa tilasta)

Seuraavat kaavaehdotukset ovat nähtävillä:

Virtaankosken ranta-asemakaava (177/2023)

Kunnanhallitus ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtävillä olosta koskien tiloja.

– Voimatalo 781-413-1-97

– Myllynpuoli 781-413-1-26

– Sillankorva 781-417-3-143

– Sähkölaitos 781-422-1-84

Tainion ranta-asemakaavan muutos (178/2023)

Kunnanhallitus ilmoittaa kaavaehdotuksen nähtävillä olosta koskien tiloja

– Pyöriäinen 781-413-1-16

– Tainio 781-417-3-124

– Liljefors 781-422-1-155

Asemakaavojen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo

Koulun alueen asemakaavan muutos (435/2023)

Suunnittelualueeseen kuuluvat kiinteistöt:

– osa kiinteistöstä Opinahjo 781-420-5-114

– Päijätlehto 781-420-5-63

– Päijätrinne 781-420-5-64

– Alusmaa 781-420-4-97

– osa kiinteistöstä Ala-Lopperi 781-420-4-98

– osa kiinteistöstä Riihipelto 781-420-4-106

– Rankoon palvelukoti 781-420-4-108

– Kuuru 781-420-5-90

– Hippa 781-420-5-91

– Kastellinrinne 781-420-7-0

– osa yleisen tien alueesta 781-895-2-19

Meijerin alueen asemakaavan muutos (309/2023)

Suunnittelualueeseen kuuluvat kiinteistöt:

– Majala I 781-415-1-160

– Rauharanta 781-415-4-0

– 781-415-876-5 vesialuetta, Skinnarilan osakaskunta

– 781-415-876-2 vesialuetta, yhteinen vesialue

Kaikkien edellä mainittujen nähtävillä olevien kaavojen aineistot ovat Sysmän kunnanviraston asiointipisteessä 30.11.2023 – 8.1.2024 sekä kunnan verkkosivuilla 30.11.2023 alkaen. Mielipiteet/muistutukset nähtävillä olevista kaavoista tulee toimittaa 8.1.2024 mennessä osoitteella Sysmän kunnanhallitus, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai sähköpostitse: kirjaamo@sysma.fi. Mahdolliseen muistukseen tulee merkitä edellä mainittu kaavan nimi ja numero.