Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Kaavoitus / Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää maankäyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Lain tavoitteena on myös turvata jokaiselle mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun ja saada aikaan alueidenkäytössä tasapainoinen kokonaisratkaisu.

Sysmän kunta tiedottaa kerran vuodessa Sysmässä vireillä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista kaavoituskatsauksella. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2024

Aikaisempien vuosien katsauksia:

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaus 2020