Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus &
koulutus
/ Perusopetus ja lukio / Lukiokoulutus / Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

Opiskeluhuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.  Opiskelijahuolto on yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Opiskelijahuoltotyöhön osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät aikuiset. Sysmän Lukion moniammatilliseen opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Opiskelijahuoltohenkilöstö seuraa ja arvioi koko kouluyhteisön ja yksittäisten ryhmien hyvinvointia.