Valitse sivu

Yhteinen jäteastia (jätekimppa)

Kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpasta.

Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää naapuri- tai muulla tavoin välittömässä läheisyydessä (esimerkiksi tien toisella puolella) sijaitsevat kiinteistöt. Kimpan jäsenet tekevät sopimuksensa suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Haja-asutusalueella voivat käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin
seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta,
  2. kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella,
  3. kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen astia on sijoitettu venepaikan- yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän
    rantautumispaikasta.

Kimpan jäsenet sopivat joukostaan kimpan vastuuhenkilön, joka ilmoittaa Sysmän kunnan jätehuollon neuvontaan mm. kimpan perustamisesta tai lopettamisesta​, tyhjennysvälien muutoksista​ ja uusien kimpan jäsenten ilmoittamisesta. Kimpan perustamisesta on ilmoitettava jätehuollon neuvontaan seuraavat tiedot: kimpan vastuuhenkilö ja vastuuhenkilön yhteystiedot, tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä (kiinteistön osoite ja haltijoiden nimi) sekä yhteisen jäteastian sijainti, koko ja toivottu tyhjennysväli.

Jäteastian koko tulee mitoittaa kimpan jäsenten lukumäärään.​

Kimpan kaikilla jäsenillä tulee olla joko oma kompostori tai kimpalla yhteiskompostori, mikäli halutaan pidennetty kuivajätteen (sekajäte) tyhjennysväli.​