Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus

Pohjois-Päijät-Hämeen yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa jokaisen vastuusta liikenteessä:

Minulla on vastuu turvallisesta liikkumisesta. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Sysmä oli mukana laatimassa Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2016.  Sysmän, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Padasjoen kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Liikenneturvallisuusohjelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Pohjois-Päijät-Hämeessä:

 • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Iäkkäiden turvallisen liikkumisen parantaminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen valtateillä

Sysmän liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, – tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmässä on mukana kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Sysmän liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:

 • Tekninen palvelukeskus, Waltteri Martelin
 • Nuoriso- ja liikuntatoimi, Tuija Pessa
 • Toimintaympäristövaliokunta, Jouni Nurmela
 • Kunnanhallitus, Mika Järvinen
 • Sivistystoimi (yhtenäiskoulu ja lukio), Tuula Vuorinen
 • Sivistystoimi (alakoulut), Janne Jokinen
 • Sivistystoimi (varhaiskasvatus), Riitta-Sisko Niemistö
 • Sivistystoimi (varhaiskasvatus), Anne Papinniemi
 • Sysmän vanhempainyhdistys, Saija Miettinen
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto, Raimo Hietarinne
 • Sysmän Taksiautoilijat, Antero Salminen
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Petteri Lehtinen
 • Hämeen poliisilaitos, Pasi Havusela
 • Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
 • Liikenneturva, Tomi Niemi
 • ELY-keskus, Annika Sarkkola
 • ELY-keskus, Miikko Santala
 • Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll Finland Oy), Tony Töyrylä

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä

Liikenneturvallisuusohjelman esite 2016

Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan liikenneturvallisuustyö

Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivusto: opastusta, tietoa ja vinkkejä kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Liikenneturva

ELY-keskus

Poliisi