Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Päätöksenteko / Muut toimielimet / Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä kunnan omalle toiminnalle että tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus.

Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunta 2021-2025

  • Pj Mia Tommola KOK, 040 085 8596, varajäsen Jaakko Stålhammar
  • Vpj Juho Hopeasaari KESK, varajäsen Antero Salminen
  • Paula Ijäs KESK, varajäsen Susanna Helin
  • Kyösti Piippo AVOIN S, varajäsen Daisi Loopere
  • Tuula Nieminen PS, varajäsen Risto Väntti PS

Varsinaisten jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sysma.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat