Valitse sivu

Asiointipiste

Asiointipiste toimii kirjaamona, jonne voi jättää kunnan eri toimialoille ja toimielimille osoitettua postia ja muita asiakirjoja.  Asiakirjat kirjataan asianhallintajärjestelmään ja välitetään eteenpäin oikealle toimialalle.

Kunnan omiin toimintoihin liittyvien palvelujen lisäksi asiointipisteessä tarjotaan Kansaneläkelaitoksen ja poliisin avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Avustavia asiakaspalvelutehtäviä ovat mm. asiakirjojen vastaanottaminen ja luovuttaminen, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta sekä sähköisten palvelujen tukeminen.

Asiointipiste on avoinna  ma-pe klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00.

Asiakaskäynnit kunnanvirastolla asiointipistettä lukuunottamatta vain ajanvarauksella.

Asiointipisteen yhteystiedot

Sysmän kunta
Valittulantie 5
19700 Sysmä

kirjaamo@sysma.fi

(03) 8431 0