Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Ympäristö ja luonto / Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Määräykset täydentävät lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niiden avulla voidaan ehkäistä niitä ympäristöhaittoja, joihin säädöstaso on liian yleisluontoinen. Määräyksillä ei voida lieventää lain vaatimuksia.

Ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 30.4.2008 kunnanvaltuuston päätöksellä 4.2.2008 § 6. Samanaikaisesti valmisteltiin ympäristönsuojelumääräykset myös Hartolan kunnassa ja Heinolan kaupungissa. Ympäristönsuojelumääräysten muutoksia 2012 ja nyt tätä viimeisintä 2021 on myös valmisteltu yhteistyössä Hartolan ja Heinolan kuntien kanssa. Viimeisin muutos tuli voimaan 1.8.2021 alkaen.

Sysmän kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla. Määräykset koskevat määräysten voimaantulon jälkeen aloitettua toimintaa, jollei määräyksissä ole toisin mainittu.

Ympäristönsuojelumääräykset