Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus &
koulutus
/ Perusopetus ja lukio / Perusopetus / Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja tarvittaessa muuta tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua kolmiportaista tukea, joka jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kolmiportaisen tuen tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppimäärän yksilöllistäminen, vuosiluokkiin sitomaton opetus, oppilashuollollinen tuki, koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä, koulunkäynninohjaajapalvelut, erityiset apuvälineet sekä yhteistyö kodin kanssa.

Sysmän kunnassa erityisopetuksen muotoina ovat pienryhmäopetus Sysmän Yhtenäiskoululla ja laaja-alainen erityisopetus.

Perusopetuslaki