Valitse sivu
Etusivu / Hyvinvointi &
terveys
/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen / Terveyden ja hyvinvoinnin omahoito

Terveyden ja hyvinvoinnin omahoito

Kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen kuuluvat kunnan kaikille toimialoille.

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista vaikuttamista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Linkkejä:

Sysmän apteekki

Terveyskylä.fi – Asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu

Päihdelinkki.fi – Kattava verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista

Mielenterveystalo

Painonhallintatalo

Minä voin – Uutta voimaa elämään diabeteksen kanssa