Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Hallinto ja talous / Laskutusohjeet

Laskutusohjeet

Laskut on laskutettava kohtuullisessa ajassa, esim. seuraavassa kuussa työn tai palvelun valmistuttua. Eri vuosia ei saa yhdistellä samalle laskulle.

Kunnan kaikkien paperilaskujen laskutus- ja lähetysosoite on:

Sysmän kunta
Sarjanr 16803215
PL 861
00019 SSC

Lisäksi hallintokunta / laitos / tilaaja laskun osoitekentässä tai viitetietona muualla laskussa.

Sysmän kunta / vesi- ja jätevesilaitos omalle laskulle. Myös projektit omalle laskulle.

Laskuissa on oltava alv-lain edellyttämät laskumerkinnät:

– Laskun päiväys, maksuehto tai eräpäivä
– Juokseva laskunumero
– Palvelun tai tavaran toimituspäivä
– Myyjän kauppa/verohallinnon rekisteriin merkitty nimi ja yhteystiedot
– Myyjän Y-tunnus
– IBAN-tilinumero ja BIC-koodi
– Myytyjen tavaroiden ja palveluiden määrä/luonne
– Arvonlisäveroerittely: veron peruste, määrä, arvonlisävero %

Vapaamuotoiseenkin laskuun tulee laittaa yllä olevat tiedot.

Laskut skannataan skannauspalvelussa. Käytä selkeää laskupohjaa, jossa on sana LASKU.
Laskukoko on A5 tai A4, pelkkä tilisiirto liian pieni. Lasku ja liitteet tulee postittaa samassa kirjekuoressa.
Älä liitä sivuja yhteen niiteillä tms. Laskun tulostuslaadun on oltava hyvä. Tilimuoto on IBAN.

Mieluiten vastaanotamme verkkolaskuja, verkkolaskuosoitteemme on:

Sysmän kunnan verkkopalvelutunnus:
TE003701673522
Operaattori: Tieto Oyj

Otamme vastaan XML-muotoisia verkkolaskuja.

Mikäli käytätte pankin verkkolaskupalvelua verkkolaskujen lähettämisessä, käytettävä välittäjätunnus on
Tiedon välittäjätunnus 003701011385.

YEL/MYEL-todistuksen toimittaminen

Sysmän kunnalle palveluja myyvän on huomioitava, että itsenäisten yrittäjien (toiminimi, yksityishenkilö) on toimitettava kunnalle YEL- tai MYEL-todistus ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä, ja sen jälkeen vuosittain.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä, täytyy kunnan selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta.

YEL-vakuutustodistuksen saat omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi. Todistus toimitetaan ensisijaisesti pdf-tiedostona Sysmän kunnan laskutuksen sähköpostiosoitteeseen: laskutus@sysma.fi

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin.

Mikäli itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta KuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta maksaa yrittäjälle laskun summan vähennettynä eläkemaksulla. Ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläkevakuutuksesta tulee ilmoittaa ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä.

Eläkkeellä oleva yrittäjä toimittaa todistuksen eläkkeellä olostaan. Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu KuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL/MYEL-todistusta ei ole.