Valitse sivu

Pietilänvuoren ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa tilasta Pietilä 781-414-3-178, joka sijaitsee Päijänteen Töijensalossa. Tilaan kuuluu neljä palstaa, joista suurin käsittää Töijensalon Pietilänlahden pohjukan ranta-alueet sekä alueita Varpussaarentien ympäristössä. Lisäksi tilaan kuuluu osa Töijensalon saaren pohjoispuolella sijaitsevasta Kuuperinsaaresta sekä Sorkkasaari kokonaisuudessaan. Tilaan kuuluu myös Töijensalon eteläpuolella sijaitseva pienehkö Reimariluoto.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa Pietilän tilalle yksi uusi lomarakennuspaikka sekä muuttaa olemassa olevan Pietilän tilakeskuksen kaavamerkintä maatilojen talouskeskuksen alueeksi, AM (voimassa olevassa ranta-asemakaavassa tilakeskuksen alue on osoitettu merkinnällä RA/s).

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 5.8.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 5.8.2020 alkaen.
Hankkeen tarkempi aikataulu on toistaiseksi avoinna.

Aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pietilänvuori rakm

Liite Pietilänvuoren rantakaava-alueen luontoselvitys 5.3.2020