Valitse sivu

Koulun alueen asemakaavan muutos

Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos Sysmän koulun alueelle. Kaavoitustyön tavoitteet ovat:

 • Uuden koulun huomioiminen asemakaavassa
 • Liikuntapuiston osoittaminen puretun, tilapäisen koulun paikalle
 • Pajulantien katualueen laajentaminen uudelle päiväkodille saakka
 • Johtolinjojen paikkojen tarkistaminen koulun alueella
 • Yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi (sk-57) merkittyjen vuokrakerrostalojen alueen käyttötarkoituksen ja kaavamerkintöjen määrittäminen o Kerrostalot pääosin purettuja ja purkutarve on ajankohtainen myös lopuille
 • Entisen päiväkodin käyttötarkoituksen määrittäminen
 • Toteutumattoman kadun (Lummetie) ja puiston käytön ratkaiseminen
 • Yleiskaavaan merkityn arkeologisen kohteen huomioiminen kaavassa Toivolantien päässä
 • Liikennealueen rajauksen ja liittymäpaikkojen tarkistaminen
 • Yhdyskuntateknisen huollon alueen (ET) poistaminen tarpeettomana
 • Suojaviheralueen (EV) tarpeen määrittäminen ja mahdollisesti osoittaminen

Alueen sijainti

Linkki karttapalveluun

Suunnitteluvaiheet

Hankkeen vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty kunnanhallituksessa 13.11.2023 ja ovat nähtävillä,

Nähtävillä oleva aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 12.10.2023