Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Päätöksenteko / Muut toimielimet / Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. 

Vaalilaki

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Keskusvaalilautakunta valitaan valtuuston vaalikaudeksi.  Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta valitaan kutakin vaalia varten.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettu siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Varsinaiset jäsenet

  • pj Arja Hiltunen
  • varapj Petri Kaurinki
  • Pekka Kemppi
  • Riitta Jutila
  • Risto Väntti

Varajäsenet

  • Esa Einonen
  • Veikko Kyllönen
  • Susanna Helin
  • Irma Hynynen
  • Hannu Miinalainen