Valitse sivu
Etusivu / Asuminen &
ympäristö
/ Kaavoitus ja liikenne / Liikenneturvallisuus / Nopeusnäyttötaulut

Nopeusnäyttötaulut

Nopeusnäyttötaulut hillitsevät raskasta kaasujalkaa
 

Nopeusnäyttötauluja on käytetty liikenneturvallisuustyössä ajonopeuksien hillitsemiseen jo useiden vuosien ajan. Näyttöjä käytetään esimerkiksi koulujen läheisyydessä, taajamien sisääntuloväylillä ja muissa kohdissa, joissa kuljettajan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan ajonopeuteensa. Nopeusnäytöt alentavat tutkitusti ajonopeuksia ja lisäävät siten liikenteen turvallisuutta.

Nopeusnäytöt näyttävät kuljettajalle tämän ajonopeuden ja antavat siten välittömän palautteen kuljettajan toiminnasta.  Rajoituksen mukainen ajonopeus näkyy näytöllä vihreällä lukemalla ja joissain tapauksissa myös hymynaaman kera, kun taas ylinopeutta korostetaan punaisella lukemalla. Nämä viestivät kuljettajan ajonopeudesta paitsi hänelle itselleen myös muille tienkäyttäjille.

Näytöt tallentavat mittaamansa ajonopeudet yksilöimättä autoja. Näin kunnat voivat hyödyntää nopeustietoja liikenneturvallisuustyönsä tukena. Tarvittaessa poliisia voidaan pyytää suorittamaan nopeusvalvontaa paikoissa, joissa näyttöjen tulosten perusteella esiintyy paljon ylinopeuksia.

Päijät-Hämeessä hyödynnetään Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) siirrettäviä nopeusnäyttöjä. ELY-keskuksen näytöt ovat käytössä toukokuusta lokakuuhun, ja ne sijoitetaan tyypillisesti 2–4 viikoksi yhteen kohteeseen. Kuntien liikenneturvallisuusryhmät voivat tehdä ehdotuksia näyttöjen sijoituspaikoista. Lisäksi joillakin kunnilla on omia nopeusnäyttöjä, joita käytetään katuverkolla.

Kesäkaudella 2020 Sysmässä oli siirrettävä nopeusnäyttötaulu yhteensä 9 kohteessa. Tulosten perusteella eniten ylinopeuksia esiintyi Suopellontiellä hautausmaan kohdalla keskustaan päin ajettaessa, jossa näyttötaulun mukaan 38 % ajoi vähintään 10 km/h ylinopeutta. Nopeusrajoitus on kohdassa 40 km/h. Nuoramoisten koulun kohdalla 60 km/h alueella yli 10 km/h ylinopeutta ajoi 21-30 % autoilijoista. Kalkkistentiellä mittaus tehtiin sekä keväällä ja syksyllä ja molempiin suuntiin ajettaessa. Myös Särkilahdesta päin keskustaan tultaessa 21 % ajoi yli 10 km/h 50 km/h alueella.  

Nopeusnäyttötaulujen tulokset 2020