Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Päätöksenteko / Valiokunnat ja jaostot

Valiokunnat ja jaostot

Valtuusto voi harkintansa mukaan asettaa lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia, johtokuntia sekä jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan/valiokuntaan ja johtokuntaan. Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta.

Hyvinvointivaliokunnassa on seitsemän jäsentä. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointivaliokunnan kokouksissa. Sysmän Yhtenäiskoulun ja Sysmän lukion oppilaskunnan lukuvuosittain nimeämällä oppilas- tai opiskelijaedustajalla tai hänen varajäsenellään on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointivaliokunnan kokouksissa käsiteltäessä Sysmän Yhtenäiskoulua ja lukiota koskevia asioita. Valiokunta voi kokouksissaan kuulla asiantuntijoita.

Toimintaympäristövaliokunnassa on seitsemän jäsentä. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimintaympäristövaliokunnan kokouksissa. 

Toimintaympäristövaliokunta valitsee keskuudestaan tie- ja lupajaoston, jossa on kolme jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Toimintaympäristövaliokunta valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuusto valitsee valiokuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokuntaan kuuluu vähintään yksi kunnanhallituksen jäsen, joka toimii valiokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä.