Valitse sivu

Seittenrannan ja Mäyräniemen ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan suunnittelualue muodostuu kahdesta eri osa-alueesta, joista toinen sijaitsee Päijänteen Lentämänselän itärannalla (Seittenranta) ja toinen Soiniemessä Soilahden rannalla (Mäyräniemi).

Seittenrannan alueella ranta-asemakaavan laatiminen koskee osaa tilasta Toivola 781-401-9-17 ja Mäyräniemen alueella osaa tilasta Mäyräniemi 781-416-1-90. Suunnittelualueiden pinta-ala on yhteensä 5,2 ha, josta Seittenrannan osa-alue noin 3,6 ha ja Mäyräniemen noin 1,6 ha. Suunnittelualueeseen kuuluu Päijänteen rantaviivaa Seittenrannalla noin 320 metriä ja Mäyräniemessä noin 230 metriä.

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on:
– siirtää kaksi lomarakennuspaikkaa Mäyräniemestä Seittenrantaan.
– täsmentää Seittenrannan nykyisten lomarakennuspaikkojen sijaintia ja aluerajauksia.
– osoittaa koko Mäyräniemen alue maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M).
– kirjata ylös Mäyräniemestä ylimääräiseksi jäävä yksi lomarakennuspaikka käytettäväksi toisaalla saman maanomistusyksikön alueella.

Kuulutus

Kaava-alueiden sijainti

Sijaintilinkki kartastostoon

Suunnitteluvaihe

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.6. – 7.8.2023.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen 18.9.2023 (§49) ja se on lainvoimainen

Aineisto

Kaavakartta 18.10.2023

Kaavaselostus 18.10.2023

Aikaisempi aineisto 

Kaavaehdotus 16.1.2023

Kaavaselostus 16.1.2023

Lausuntovastineet 1.9.2022 kaavaluonnokseen

Kaavaluonnoskartta 1.9.2022

Kaavaselostus 1.9.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.8.2022