Valitse sivu

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Sysmän kunnan tietosuojaselosteista ja informointiasiakirjoista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hallintopalvelut

Varhaiskasvatus & koulutus