Valitse sivu

Päijänteen rantaosayleiskaavan muutos III

Alueelle on laadittu Päijänteen ranta- alueiden osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Sysmän kunnanvaltuustossa 15.4.2013. Tämän jälkeen kaavaan on tehty kaksi osittaista muutosta, toinen hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.6.2018 ja toinen 2.5.2022.

Nyt laadittava Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos koskee kaavan korjaamista olemassa olevan tilanteen mukaiseksi tai maanomistajan toiveiden mukaiseksi rakennuspaikkojen sijoittelun ja tulevaisuuden tarpeiden suhteen neljällä eri osa-alueella.

Kaava-alueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Suunnitteluvaihe

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 15.6. – 7.8.2023.

Kunnanhallituksen käsittely 27.11.2023

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Aineistot

Kaavaehdotus, kartta 17.11.2023

Kaavaehdotus, selostus 17.11.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2023

Kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin 17.11.2023

Aikaisemmat aineistot

Kaavaluonnoskartta 25.4.2023

Kaavaluonnosselostus 25.4.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.4.2023