Valitse sivu

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Sähköisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin tallentuu automaattisesti käyttölokitietoja siitä, kuka on käyttänyt potilas- tai asiakastietoja.

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tietoa näiden tietojen käyttämisestä. Lokitiedot voi pääsääntöisesti tarkastaa kahden edellisen vuodelta ajalta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa. Mikäli haluat tarkistaa potilas- tai asiakasrekisterin käytön, lokitietopyyntö tulee lähettää kirjallisesti Sysmän kunnan kirjaamoon.

Pyydämme huomioimaan, että lokitietojen käyttö ja luovutus edelleen muuhun tarkoitukseen on kielletty, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 18 §.

Lokitietoraporttia voidaan kuitenkin käyttää apuna potilaan/asiakkaan mahdollisesti vireille
laittamassa lokitietoja koskevan selvityspyynnön yksilöimisessä ja kohdentamisessa.