Valitse sivu

Mikä on rakennus- ja huoneistorekisteri?

Useat viranomaiset käyttävät toiminnassaan RAHU-rekisterissä olevia tietoja. Näitä ovat mm.
verottaja ja jätehuoltoviranomainen. Rakennus- ja huoneistorekisteri on osa
väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Digi- ja väestötietovirasto DVV.
Kunnalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa edelleen väestötietojärjestelmään rakennuslupien
tai rakennusten purkulupien yhteydessä luvan hakijan ilmoittamat tiedot. Kunnassa tehtävä kuuluu
rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisätietoa rakennus- ja huoneistorekisteristä Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito | Digi- ja väestötietovirasto | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Miten rekisterissä olevat tiedot vaikuttavat jätehuollon laskutukseen?

Jätehuoltoviranomainen käyttää rekisteriin merkittyjä tietoja toiminnassaan. Virheelliset tiedot voivat johtaa esimerkiksi virheelliseen laskutukseen. Lisätietoa Sysmän jätehuollosta Jätehuolto – Sysmä (sysma.fi)

Miten korjaan RAHU-rekisteri tiedot?

Kiinteistön omistaja voi pyytää rakennusvalvontaa selvittämään ja tarvittaessa korjaamaan kiinteistöllä olevien rakennusten tiedot. Pyynnöt tietojen korjaamiseksi tulee lähettää tällä lomakkeella.

Lomake löytyy myös osoitteesta Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaaminen – Sysmä (sysma.fi)

Ohjeet hakemuksen toimittamiseen löytyvät lomakkeesta.

Jätehuoltolaskusta kysyttävää?

Ota yhteyttä jätehuollon neuvontaan:

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla, kiitos!

jatehuolto@sysma.fi
044 713 4553
Tiistaisin 12.00-15.00
Keskiviikkoisin 12.00-15.00
Torstaisin 12.00-15.00

Ettehän ole yhteydessä Sysmän kunnan vaihteeseen tai tekniseen toimeen jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä, vaan olette yhteydessä jätehuollon neuvontaan.