Valitse sivu

ympäristönsuojelumääräykset muutosluonnos

– muutoslonnos nähtäville asettaminen

Heinolan, Hartolan ja Sysmän ympäristönsuojelumääräysten muutosluonnokset ovat valmistuneet. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat päättäneet asettaa luonnokset nähtäville.

Sysmän ympäristönsuojelumääräysten muutosluonnos on nähtävillä myös asiointipisteessä.

Luonnoksesta on mahdollista ilmaista mielipiteensä kirjallisesti 31.12.2020 mennessä osoitteella: Sysmän kunta/ympäristönsuojelu, Valittulantie 5, 19700 Sysmä tai ymparisto@sysma.fi.

Lisätietoja ympäristönsuojelutarkastajalta 044 713 4529.