Valitse sivu

Ympäristönsuojelulain mukainen koetoiminta-ilmoitus

Koetoimintalupa on tiettyihin erityistilanteisiin soveltuva poikkeusmenettely yleisestä ympäristölupavelvollisuudesta.

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Koetoimintailmoitus on poikkeuksellinen menettely. Ennen ilmoituksen jättämistä on hyvä olla puhelimitse yhteydessä ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Tämä mahdollista asian jouhevan etenemisen ja turhilta ilmoituksilta vältytään.