Valitse sivu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristön pilaantumisen vaarasta. Hätätilanteessa ilmoitus tulee tehdä ensisijassa pelastuslaitokselle

Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristön pilaantumisen vaarasta. Hätätilanteessa ilmoitus tulee tehdä ensisijassa pelastuslaitokselle.

Toimintaohjeet

Jos toiminta perustuu valtion viranomaisen antamaan lupaan, ilmoitus tulee tehdä luvan myöntäneelle viranomaiselle. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristöviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilanteita, joihin ei ole tarvittu lupaa. Jos poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuu äkillistä vaaraa väestölle, asiasta on ilmoitettava viipymättä hätäkeskukseen. Sen jälkeen, kun ilmoitus poikkeuksellisesta toiminnasta on tehty, ilmoituksen tekijän tulee varautua nopeaan yhteistyöhön viranomaisen kanssa tilanteen saamiseksi hallintaan.