Valitse sivu

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on luettelo luvanvaraisista hankkeista. Lisäksi luvanvaraisuus saattaa syntyä suoraan vesistön pilaantumisriskin tai naapureille kohdistuvan kohtuuttoman haitan seurauksena.