Valitse sivu

Verkostovesinäytetulokset

Sysmän kunnan vesijohtoveden verkostovettä tutkitaan säännöllisesti.

UKK: Verkostovesi on pehmeää.

Tähän pyritään päivittämään viimeisin tulos.

pvm 8.11.2022 8.12.2022 10.1.2023 7.2.2023
pH 7,6 7,0 6,3 7,4
Sameus 0,2 < 0,2 < 0,2 0,2 FNU
Sähkönjohtokyky 16,5 22,1 17,7 24,3 mS/m
Väri < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 mg Pt/l
Ammonium < 0,007 < 0,007 mgNH4/l
Typpi, ammonium- < 0,005 mikrog/l
Rauta < 30 < 0,03 0,96 1,9 mikrog/l
Mangaani 11 10 < 0,7 1,4 mikrog/l
Clostridium perfringens 0 0 0 0 pmy/100ml
Escherishia coli 0 0 0 0 pmy/100ml
Kolimuotoiset bakteerit 0 0 0 0 pmy/100ml
Haju Ei huom. Ei huom. Ei huom. Ei huom. sisäinen menetelmä
Maku 0 0 0 0 sisäinen menetelmä

18.1.2023: Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset mutta ei kaikki laatutavoitteita (STM:n asetus 1352/2015). 

Tutkitun vesinäytteen pH-arvo on alhainen. Talousveden laatutavoitteissa annettu tavoitetaso pH-arvolle on 6,5 – 9,5 (STM:n asetus 1352/2015).

Vesinäytteet on tutkinut Kymen ympäristölaboratorio Oy.