Valitse sivu

Pohjois-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan osittainen muutos

Suunnittelualue koostuu kuudesta eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Vanjärven, Mynnilänalasen, Nurmijärven, Päijänteen Liikolanlahden ja Kiimasjärven ranta-alueilla. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kaavat muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta tai maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta.

Suunnittelun vaihe

Kunnanvaltuusto hyväksynyt muutokset 15.5.2023.

Aineisto (kaavaehdotus)

Kaavaehdotuskartat

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

selostuksen liitteet 1 – 6

Aikaisempi aineisto (kaavaluonnos)

Kaavaluonnoskartat

Merkinnät ja määräykset

Kaavaselostus

selostuksen liitteet 1 – 5