Valitse sivu

Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos

Suunnittelualue koostuu seitsemästä eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Ilolassa, Suopellon Rehulahdessa ja Sormusniemessä, Rapalan Enostenlahdessa ja Keijulahdessa, Vuorisalossa ja Kinnarinsaaressa. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kaava muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta tai maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta ja lisärakennusmahdollisuuksista. Kinnarinsaaren muutos on tekninen korjaus.

Suunnittelun vaihe

Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 6.5.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.-10.9.2021.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.2.-28.3.2022.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 2.5.2022 §30.

Hyväksymispäätöksestä on jätetty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus on päättänyt kaavan osittaisesta täytäntöönpanosta 27.6.2022. Osittaista täytäntöönpanoa koskeva kuulutus on julkaistu 28.6.2022.
Kaava on tullut voimaan osa-alueiden 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 osalta. Voimaantulo ei koske valituksen alaista osa-aluetta 3.

Aineisto (voimaan tullut)

Kaavakartta

Aineisto (kaavaehdotus)

Kaavaehdotuskartta 10.1.2022

Kaavaselostus 10.1.2022

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2 Vastineet luonnosvaiheen palautteisiin

Aikaisempi aineisto (kaavaluonnos)

Kaavaluonnoskartta 22.3.2021

Kaavaselostus 22.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.4.2021

Lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (2020):

Alueellinen vastuumuseo 4.6.2020

PHHYKY 18.5.2020