Valitse sivu

Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa tarvitaan maa-ainesten ottamistoimintaan.

Laajamittaisesta kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.Toimita lupahakemus neljänä kappaleena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle postitse tai sähköpostilla. Muista allekirjoittaa hakemus.