Valitse sivu

Juuressaaren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavan muutosalue muodostuu Päijänteen Paimenselän itärannalla sijaitsevan tilan Artjärvi 781-417-1-430 ranta-alueista sekä Iso-Juures- nimisen saaren itäosassa sijaitsevan tilan Juuressaari 781-420-3-41 ranta-alueista. Ranta-asemakaavan laajennus (uusi kaava) laaditaan tilan Päijänne 781-417-1-429 alueelle sekä voimassa olevasta ranta-asemakaavasta vahvistumatta jääneille tilan 781-420-3-41 Iso-Juureksen saaren rannanosille. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 73 ha.

Kuulutus

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Linkki kartalle

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 30.1.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 30.1.2019 alkaen.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.3.-19.4.2022.

Kaavaehdotus nähtävillä 20.4.-22.5.2023

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 18.9.2023 (§48) ja se on lainvoimainen.

Aineisto

Kaavakartta, mannerosa

Kaavakartta, saariosa

Kaavaselostus

Aikaisempi aineisto

Kaavaehdotuskartta mannerosa

Kaavaehdotuskartta saariosa

Kaavaselostus liitteineen