Valitse sivu

Jätehuolto

Jätehuoltomääräykset
Jätehuollontaksa

Sysmän kunnan jätehuoltomääräysten mukaan vakituisten ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöjen haltijan on luovutettava asumisessa syntyvä kuivajäte kunnan järjestämän jätehuollon käsiteltäväksi. Lisäksi luovutusvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiinteistöjä sekä kunnan palvelu- ja hallintoiminnan kiinteistöjä sekä liikehuoneistoja, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Jätehuolto tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Jäte luovutetaan käyttämällä

  1. kiinteistökohtaisia jäteastioita (kotinouto) tai
  2. yhteisiä jäteastioita (jätekimppa) tai
  3. aluekeräyspistettä